Zespół Fratres

Dowiedz się więcej!

Kim jesteśmy?

Fratres z języka łacińskiego oznacza „bracia”. Zespół kontynuuje swoją tradycję nieprzerwanie od 54 lat. Za rok powstania zespołu przyjmuje się rok 1966.
Przez wiele lat jego istnienia w zespole grali i śpiewali klerycy, którzy teraz są profesorami seminarium, wikariuszami i proboszczami parafii w diecezji płockiej. Nie jest jednak tak, że kilku kleryków kiedyś zebrało się i zaczęło „coś” grać. 

Muzyka i modlitwa

Nasza muzyka jest naszą modlitwą. Nie po to dostaliśmy talenty od Pana, aby je zakopać w ziemi, lecz aby Mu je oddać. Staramy się głosić zmartwychwstałego Chrystusa charyzmatem, w jaki nas wyposażył, charyzmatem głoszenia Ewangelii w sposób inny niż na co dzień, słowem wyśpiewywanym. Św. Paweł w swoich listach napisał: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” Mamy świadomość, że każdy z nas otrzymał dar. To, że jeden potrafi grać na gitarze, inny na perkusji a jeszcze inny potrafi śpiewać, nie jest naszą zasługą, lecz darem Boga, dlatego każdą próbę czy koncert rozpoczynamy i kończymy modlitwą.

Gdzie gramy?

Z zespołem wiąże się ogromna tradycja chwalenia Boga przez wyjazdy na „niedziele powołań kapłańskich”, festyny, wieczory papieskie, koncerty czy udział w rekolekcjach powołaniowych. W seminarium zespół uświetnia uroczystości okolicznościowe, akademie oraz przygotowuje oprawę muzyczną Mszy Świętych. Nie ograniczamy naszej działalności tylko do murów seminarium. Gramy podczas spotkań młodzieży, dożynek, pikników rodzinnych oraz wiele innych.