— O roli muzyki w liturgii —

Może nareszcie doczekamy się kiedyś tych błogich czasów, że u nas muzyka kościelna zakwitnie w całej pełni…

O roli muzyki w liturgii –
– w 100. rocznicę śmierci ks. prof. Eugeniusza Gruberskiego
(1870-1923)

Kiedy?

1 grudnia 2023 r.

PLAN SYMPOZJUM

08.15    Msza święta (kościół pw. św. Jana Chrzciciela). Przewodniczenie i kazanie:
bp dr Szymon Stułkowski (Biskup Płocki)

09.30    Eugeniusz Gruberski, Kantata ku czci św. Cecylii, patronki muzyki (śpiew: Zespół Kameralny Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku pod kierunkiem Karola Krawczyka, akompaniament: ks. dr Marcin Sadowski)

09.35    Otwarcie sympozjum – bp dr Szymon Stułkowski

09.40    Wprowadzenie w sympozjum – ks. dr Marek Jarosz (Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku), kl. Szymon Kuczyński (Prezes Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku)

09.45    „Cantare amantis est” – dlaczego i jaka muzyka jest ważna dla piękna liturgii?
o. prof. Dominik Jurczak, OP (Dziekan Wydziału Teologicznego Angelicum – Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza w Rzymie)

10.15    Muzyka kościelna na Mazowszu Płockim na przełomie XIX i XX w. – ks. dr Andrzej Leleń (Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku)

10.45    Ratyzbona, Płock, Czerwińsk – starania ks. prof. Eugeniusza Gruberskiego o reformę muzyki kościelnej w diecezji płockiej – ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

11.15-11.45 Przerwa kawowa

11.45    Eugeniusz Gruberski, Responsorium Immolabit z cyklu na Boże Ciało (śpiew: Zespół Kameralny Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku)

11.50    Czy śpiew gregoriański ma przyszłość nad Wisłą? – ks. dr hab. Mariusz Białkowski, prof. AMP (Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu)

12.20    Chór, schola, psałterzysta, kantor, organista… – blaski i cienie muzyki w liturgii
w parafii
– ks. dr hab. Grzegorz Michał Poźniak, prof. UO (Uniwersytet Opolski w Opolu)

12.50    Przesłanie hymnografii liturgicznej w tradycji prawosławnej – ks. dr Adam Magruk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

13.20    Dyskusja z udziałem uczestników konferencji. Prowadzenie – ks. dr Marcin Sadowski (Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku)

13.55    Podsumowanie konferencji – ks. dr Wojciech Kućko (opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku – Prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

14.00    Modlitwa południowa (Kaplica Dobrego Pasterza).

Obradom towarzyszyć będą:

– wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Wojna światów 1920”;

– specjalne wydanie czasopisma studentów WSD w Płocku „Sursum Corda”.

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku