44. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego
Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

PRELEGENCI

Plan sympozjum


08.30   Msza święta (kościół pw. św. Jana Chrzciciela). Przewodniczenie i kazanie: bp dr Szymon Stułkowski (Biskup Płocki)

09.30   Otwarcie sympozjum – bp dr Szymon Stułkowski (Biskup Płocki)

09.35   Wprowadzenie w sympozjum – ks. dr Marek Jarosz (Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku), kl. Cezary Jasiński (Prezes Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku)

09.45   Penitencjaria Apostolska: Trybunał miłosierdzia i łaski w służbie spowiednikom i penitentom. Kiedy i w jaki sposób należy się do niej odnieść? – ks. prałat prof. Krzysztof Józef Nykiel (Regens Penitencjarii Apostolskiej w Watykanie – Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)

10.15   Po co nam spowiedź? – o. Dariusz Piórkowski, SJ (duszpasterz, spowiednik, kierownik duchowy)

10.45   Czy spowiedź może być psychoterapią? – o. dr Artur Marek Hącia, OP (Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, spowiednik w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie)

11.15-11.45 Przerwa kawowa

11.45   Sumienie ruszyło… o tym, jak robić owocny rachunek sumienia? – ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

12.15   Dlaczego i z czego powinny spowiadać się dzieci? – dr Ida Szwed (psycholog, psychoterapeuta, specjalistka w zakresie diagnozy rozwojowej dzieci, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach)

12.45   Jak spowiadają się chrześcijanie Kościołów wschodnich? – ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. ucz. (Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu)

13.15   Dyskusja z udziałem uczestników konferencji. Prowadzenie – ks. dr Szczepan Szpoton, CM (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy w Krakowie)

13.55   Podsumowanie konferencji – ks. dr Wojciech Kućko (Opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku – Prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

14.00   Modlitwa południowa (Kaplica Dobrego Pasterza)

Warsztaty dla spowiedników „Bioetyka w konfesjonale”

Wydarzeniem towarzyszącym sympozjum były warsztatach dla spowiedników, poświęcone zamyśleniu nad istotą sakramentu pokuty i pojednania. Odbyły się 4 marca 2023 r. Były one okazją do przyjrzenia się sprawowaniu sakramentu pokuty w świetle ostatnich dokumentów Magisterium Kościoła katolickiego, zwłaszcza w kwestiach etyki życia seksualnego i bioetyki: aborcji, antykoncepcji, spowiedzi osób żyjących w związkach nieregularnych, rozeznawania i towarzyszenia różnym osobom.

Prowadzący:

o. prof. Edmund Kowalski, CSsR, absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Następnie studiował w Paryżu i Waszyngtonie. Od 1998 r. profesor Akademii Alfonsjańskiej – Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Autor publikacji w dziedzinie etyki, bioetyki i teologii moralnej. W ostatnim czasie opublikował wiele artykułów oraz książek, m.in. Człowiek i bioetyka (2009); Osoba i bioetyka (2015); Bioetyka w konfesjonale (2023). Obecnie posługuje w Krakowie.

ks. dr Szczepan Szpoton, CM, absolwent Akademii Alfonsiańskiej – Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, wykładowca teologii moralnej i bioetyki w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy w Krakowie.

PLAN WARSZTATÓW - 4 marca 2023 r.

8.30     Wprowadzenie
8.45     Warsztaty (1) – prowadzi o. prof. Edmund Kowalski, CSsR
11.15     Przerwa kawowa
11.30    Warsztaty (2) – prowadzi ks. dr Szczepan Szpoton, CM
13.45   Podsumowanie
14.00   Obiad