Samorząd Klerycki

Piotr Jurczyński

DZIEKAN

Paweł Klicki

SACELAN

Kim jest dziekan?

Dziekan jest reprezentantem wspólnoty alumnów, poniekąd pośrednikiem pomiędzy nimi a Rektoratem, rzecznikiem potrzeb i problemów alumnów. Wyznacza obowiązki tygodniowe, czuwa nad całokształtem życia alumnów w Seminarium.

Kim jest sacelan?

Opiekuje się kaplicą, dba o jej czystość, i - co najważniejsze – jest odpowiedzialny za przygotowanie liturgii. Do jego zadań należy również troska o paramenty, czyli naczynia i szaty liturgiczne.