Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Samorząd Klerycki

Sebastian Trędowicz

DZIEKAN

Bartosz Rogowicz

WICEDZIEKAN

Karol Frankowski

SACELAN

Bartosz Rogowicz

WICEDZIEKAN

Sebastian Trędowicz

DZIEKAN

Karol Frankowski

SACELAN

Kim jest wicedziekan?

Wicedziekan odpowiada przede wszystkim za sprawy organizacyjno-porządkowe. To on zajmuje się organizacją wycieczki seminaryjnej, a także zajmuje się tzw. "niedzielami powołań" - tak, aby każda parafia naszej diecezji co kilka lat gościła kleryków, którzy opowiedzą o seminarium.

Kim jest dziekan?

Dziekan jest reprezentantem wspólnoty alumnów, poniekąd pośrednikiem pomiędzy nimi a Rektoratem, rzecznikiem potrzeb i problemów alumnów. Wyznacza obowiązki tygodniowe, czuwa nad całokształtem życia alumnów w Seminarium.

Kim jest sacelan?

Opiekuje się kaplicą, dba o jej czystość, i - co najważniejsze – jest odpowiedzialny za przygotowanie liturgii. Do jego zadań należy również troska o paramenty, czyli naczynia i szaty liturgiczne.