Samorząd Klerycki

Sebastian Trędowicz

DZIEKAN

Bartosz Rogowicz

WICEDZIEKAN

Karol Frankowski

SACELAN

Bartosz Rogowicz

WICEDZIEKAN

Sebastian Trędowicz

DZIEKAN

Karol Frankowski

SACELAN

Kim jest wicedziekan?

Wicedziekan odpowiada przede wszystkim za sprawy organizacyjno-porządkowe. To on zajmuje się organizacją wycieczki seminaryjnej, a także zajmuje się tzw. "niedzielami powołań" - tak, aby każda parafia naszej diecezji co kilka lat gościła kleryków, którzy opowiedzą o seminarium.

Kim jest dziekan?

Dziekan jest reprezentantem wspólnoty alumnów, poniekąd pośrednikiem pomiędzy nimi a Rektoratem, rzecznikiem potrzeb i problemów alumnów. Wyznacza obowiązki tygodniowe, czuwa nad całokształtem życia alumnów w Seminarium.

Kim jest sacelan?

Opiekuje się kaplicą, dba o jej czystość, i - co najważniejsze – jest odpowiedzialny za przygotowanie liturgii. Do jego zadań należy również troska o paramenty, czyli naczynia i szaty liturgiczne.