Klerycka Grupa Powołaniowa

Trochę historii

11 maja 1992 roku Biskup Płocki Zygmunt Kamiński utworzył Diecezjalne Centrum Powołań. Pierwszym dyrektorem został ks. dr Tomasz Kadziński, wspomagał go ks. mgr Czesław Stolarczyk – ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego. Należy tutaj podkreślić iż między DCP a WSD istniała widoczna więź, gdyż praca powołaniowa związana jest z formacja seminaryjną.
W 2002 roku nowym dyrektorem DCP został ks. dr Wojciech Bytner. Od tego czasu w rekolekcje bezpośrednio zaczęli angażować się klerycy, tworząc Klerycka Grupę Powołaniową. W 2003 roku dyrektorem DCP został ks. dr Remigiusz Stacherski. Pojawiły się nowe inicjatywy: spotkania z Jezusem (wyjazdy grupy powołaniowej do różnych parafii naszej diecezji) i Diecezjalne święto ministrantów.
Od 2023 roku dyrektorem DCP i koordynatorem KGP jest ks. dr Paweł Baliński, prefekt WSD w Płocku.

Zasadniczo Klerycka Grupa Powołaniowa powstała wraz z utworzeniem DCP. Nie miała jednak ona takiego charakteru jak dziś. Klerycy pomagali DCP przy organizowaniu rekolekcji powołaniowych, włączając się w niektóre punkty.
Od 2002 roku dwóch kleryków: Łukasz Nowak i Radosław Dąbrowski, zainicjowali już KGP jako agendę seminaryjną, która przy współpracy dyrektora DCP organizuje rekolekcje powołaniowe. Obecnie prezesem KGP jest Jakub Ciesielski.

Czym zajmuje się KGP?

Klerycka Grupa Powołaniowa zajmuje się przede wszystkim pomocą w odkrywaniu powołania, szczególnie do kapłaństwa, młodym mężczyznom. Poprzez rekolekcje powołaniowe, które organizujemy, staramy się ukazać, na czym polega powołanie, jak je rozeznać, co z nim zrobić, czyli w skrócie wszystko o powołaniu młodego człowieka. Poprzez kolejne weekendy powołaniowe towarzyszymy rekolektantom w ich troskach na drodze odkrywania Bożego planu na nasze życie.