FORMACJA

Cztery fundamenty w kształtowaniu powołania

  • Filar ludzki – fundament formacji polegający na kształtowaniu człowieczeństwa poprzez czerpanie wzoru z najlepszego spośród ludzi – Jezusa Chrystusa – w braterskiej wspólnocie. Kandydat do kapłaństwa ma stawać się mężczyzną dojrzałym i wrażliwym, z godnością przyjmującym bliźniego. Dokonuje się to dzięki wspieraniu chorych, ubogich i więźniów, pomocy osobom starszym i młodzieży, pracy fizycznej oraz budowaniu dojrzałych relacji.

  • Filar duchowy – filar ten dotyka ludzkiego serca i ducha. Polega na kształtowaniu osobistej relacji z Panem Jezusem poprzez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, uczestnictwo w Eucharystii, czytanie lektur rozwijających wiarę, adorację Najświętszego Sakramentu, systematyczną praktykę sakramentu pojednania i kierownictwa duchowego.

  • Filar intelektualny – polega na studiowaniu, aby być wykształconym oraz kompetentnym kapłanem, posługującym ludziom, którzy potrzebują i szukają uzasadnienia wiary. Realizacja tego filaru składa się na sześć lat studiów, w tym dwóch lat filozofii i czterech lat teologii, zakończonych obroną pracy magisterskiej.

  • Filar duszpasterski – to czwarty fundament formacji, realizujący się w rozmaitych formach praktyk w grupach duszpasterskich i wspólnotach parafialnych. Przykładem może być praca z osobami niepełnosprawnymi i chorymi, zaangażowanie w ruch oazowy i pielgrzymkowy, pomoc w nauce wychowankom domu dziecka, opieka sprawowana nad Liturgiczną Służbą Ołtarza.

POSŁUGI I ŚWIĘCENIA