Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

PRZEŁOŻENI

Odpowiedzialni za formację kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Rektor

Ks. prał. dr Marek Jarosz