Wykładowcy

Kadra naukowa
Wyższego Seminarium Duchownego
w Płocku

 1. ks. dr Bogdan Czupryn
  Wstęp do filozofii
  Historia filozofii
  Ćwiczenia z Historii filozofii
  Antropologia filozoficzna
  Metafizyka
  Ćwiczenia z metafizyki
  Logika
  Ćwiczenia z logiki
  Filozofia Boga
  Filozofia kultury
  Filozofia religii
  Etyka
  Filozofia społeczno-polityczna
 2. ks. dr Tomasz Brzeziński
  Ćwiczenia z teologii dogmatycznej
  Wprowadzenie w chrześcijaństwo – wiara, moralność.
 1. ks. dr Piotr Grzywaczewski
  Liturgika
  Ćwiczenia z liturgiki
  Seminarium naukowe
 1. ks. mgr Stefan Cegłowski 
  Historia sztuki i konserwacja zabytków (wykład fakultatywny)
 1. ks. dr Artur Janicki
  Pedagogika
  Dydaktyka
 1. ks. dr Marek Jarosz, rektor WSD
  Psychologia
  Ćwiczenia z psychologii
  Psychologia religii (wykład fakultatywny)
 1. ks. dr Jarosław Kamiński
  Teologia pastoralna
  Duszpasterstwo rodzin – refleksja naukowa i działalność duszpasterska (wykład fakultatywny)
 1. ks. dr hab. Mirosław Kosek
  Prawo kanoniczne
  Prawo własności intelektualnej (wykład fakultatywny)
 1. mgr Katarzyna Kowalska
  Emisja głosu
  Literatura i kod kulturowy
  Kwestie poprawności językowej (wykład fakultatywny)
 1. mgr Leszek Kowalski
  Wychowanie fizyczne
 1. ks. dr Tadeusz Kozłowski
  Prawo kanoniczne
  Ćwiczenia z prawa kanonicznego
 1. ks. dr Andrzej Krasiński
  Katechetyka
  Ćwiczenia z katechetyki
  Teoria kształcenia wielostronnego w dydaktyce szkolnej i katechetycznej (wykład fakultatywny)
 2. ks. mgr Wojciech Kruszewski
  Wprowadzenie w chrześcijaństwo – duchowość
 1. ks. dr Wojciech Kućko
  Teologia moralna
  Ćwiczenia z Teologii moralnej
  Spowiednictwo
  Spowiednictwo – ćwiczenia
  Seminarium naukowe
  Świętymi bądźcie! Hagiograficzne przykłady realizacji wezwania do świętości (wykład monograficzny)
 1. ks. dr Jarosław Kwiatkowski
  Stary Testament
  Ćwiczenia ze Starego Testamentu
  Wstęp do Pisma Świętego
  Historia i geografia biblijna
  Pieśni i hymny Liturgii Godzin
  Język hebrajski
  Seminarium naukowe
 1. ks. dr Andrzej Leleń 
  Muzyka kościelna
 1. ks. mgr Bartosz Leszkiewicz
  Język łaciński
 1. ks. dr Tomasz Lewicki 
  Nowy Testament
  Ćwiczenia z Nowego Testamentu
  Teologia biblijna
  Język grecki
 1. ks. dr Dariusz Majewski
  Historia Kościoła
  Konwersatorium z Historii Kościoła
  Historia diecezji płockiej (wykład fakultatywny)
  Seminarium naukowe
 1. ks. bp dr Mirosław Milewski 
  Katolicka nauka społeczna
  Ćwiczenia z Katolickiej nauki społecznej
 1. ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk
  Patrologia
  Język łaciński
  Proseminarium
  Seminarium naukowe
 1. ks. dr Paweł Niewinowski
  Teoria poznania
  Filozofia przyrody
  Ogólna metodologia nauk
  Ćwiczenia z ogólnej metodologii nauk
 2. dr hab. Jakub Pawlikowski
  Współczesny obraz świata
 1. ks. dr Dariusz Piskorski 
  Teologia dogmatyczna
  Wprowadzenie do metody teologicznej (wykład fakultatywny)
 2. ks. dr Marcin Sadowski
  Muzyka kościelna
 1. ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
  Ekumenizm
  Religiologia
  Ćwiczenia z Religiologii
  Teologia fundamentalna
  Ćwiczenia z Teologii fundamentalnej
  Seminarium naukowe
  Literatura religijna (wykład fakultatywny)
 1. mgr Anna Skowrońska
  Język angielski
 1. ks. dr Marek Wilczewski
  Homiletyka
  Ćwiczenia z homiletyki
  Wprowadzenie w sztukę przepowiadania (wykład fakultatywny)
 1. dr hab. Monika Waluś
  Teologia dogmatyczna (mariologia)
  Działanie Ducha Świętego w Kościele (wykład monograficzny)
 1. ks. dr Grzegorz Zakrzewski
  Katechetyka
 1. ks. dr hab. Sławomir Zalewski 
  Teologia duchowości
  Teologia duchowości. Szkoły duchowości (wykład fakultatywny)
 1. ks. mgr Radosław Zawadzki, prefekt WSD
  Wprowadzenie w chrześcijaństwo – liturgika