Liczba kleryków

1
2007
1
Dziś

MODLITWA O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE
ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONYCH BISKUPÓW MĘCZENNIKÓW PŁOCKICH

Panie Jezu Chryste, nasz jedyny Mistrzu i Nauczycielu, Ty dałeś naszemu Kościołowi jako przewodników w drodze do świętości Bł. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
i Bł. Biskupa Leona Wetmańskiego, a w ich męczeństwie zechciałeś ukazać promienny wzór wierności najwyższym ideałom miłości i braterstwa. Za ich wstawiennictwem prosimy
Cię dzisiaj, abyś wzbudzał w naszych rodzinach i wspólnotach liczne powołania kapłańskie
i zakonne, otwierał młode serca na ich przyjęcie i wspomagał w trwaniu w Twojej miłości
do końca.

Panie dobry jak chleb, niech wszyscy na naszej ziemi doświadczają, jak wciąż potrzebna jest pokorna posługa kapłana przebaczającego i proszącego o przebaczenie, świadomego swoich braków, ale nigdy niezdradzającego ani Ciebie, ani powierzonych mu owiec, zwłaszcza najmniejszych. Prosimy, niech za wstawiennictwem Błogosławionych Biskupów Męczenników Płockich także dzisiaj nie zabraknie Twojemu Kościołowi licznych i świętych kapłanów,
którzy na ich wzór będą nieść wszystkim owoce Twojej Śmierci i Zmartwychwstania.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Formularz zgłoszeniowy

Dziś w intencji powołań modlą się:

Kalendarz uzupełniany jest raz w tygodniu.