— Sympozjum —

Początek idei Sympozjów sięga pomysłu, jaki zaczął realizować od 1978 r. ks. dr Tadeusz Rutowski, filozof, w latach 1974–1984 rektor naszej uczelni. Początkowo klerycy nie odpowiadali bezpośrednio za przygotowania sympozjów, ponieważ nie istniało wtedy jeszcze Koło Naukowe.

Były to jedyne w swoim rodzaju w skali polskich seminariów duchownych dwudniowe spotkanie o charakterze ascetycznym. Poprzez spotkania ks. dr Rutowski pragnął nadać głębszy charakter przeżywaniu Wielkiego Postu we wspólnocie seminaryjnej. Z tego powodu pierwsze sympozja nosiły nazwę „sympozjów życia wewnętrznego”. Organizowane były w pierwszych dniach Wielkiego Postu, rozpoczynając się w Środę Popielcową. Trwały one pełne dwa dni i już wtedy prowadzono dyskusje w grupach. Na sympozjach zawsze gościł ówczesny biskup płocki Bogdan Sikorski.

Początkowo prelegentami podczas spotkań organizowanych przez ks. rektora Tadeusza Rutowskiego byli głównie profesorowie płockiego Seminarium. W kolejnych latach zapraszana była większa liczba profesorów z innych uczelni, szczególnie z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, np. ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, o. prof. dr hab. Celestyn Napiórkowski, s. prof. dr hab. Józefa Zdybicka czy ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski.

Powyższa formuła spotkań naukowych przetrwała do 1990 r. W tym czasie powstało Koło Naukowe, które skupiało chętnych kleryków ze wszystkich seminaryjnych roczników. Opiekunem Koła został ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak. Zmienił się charakter seminaryjnych sympozjów. Obok możliwości pogłębiania swojej wiedzy, klerycy mieli także okazję do braterskich spotkań z liczną grupą przedstawicieli innych Seminariów. Za przygotowanie i właściwy przebieg obrad odpowiadali także klerycy z Koła Naukowego. To oni – przy współpracy ze swym opiekunem – wybierali temat i prelegentów, jak również organizowali imprezy towarzyszące.

Jednym z podstawowych celów naszych sympozjów jest spotkanie ze specjalistami z różnych dyscyplin wiedzy. Zapraszamy osoby znane i cenione. Na przestrzeni lat byli nimi m.in.: ks. kard. prof. dr hab. Stanisław Nagy, ks. abp Józef Michalik, ks. abp Tadeusz Gocłowski, o. Jan Góra, red. Paweł Lisicki, red. Grzegorz Górny, Katarzyna Łaniewska. W ten sposób WSD w Płocku staje się miejscem wymiany poglądów i doświadczeń nie tylko dla mieszkańców Płocka, ale także licznej grupy kleryków z innych seminariów. Dzięki Katolickiemu Radiu Diecezji Płockiej oraz płockiej edycji „Gościa Niedzielnego” treści poruszane na naszych sympozjach trafiają do rzeszy odbiorców. Dzięki temu sympozja Koła Naukowego WSD w Płocku wpisały się na stałe w mapę wydarzeń kulturalno–naukowych Mazowsza, a także Polski.

Organizatorzy Sympozjów do 1990 r.

 1. Ks. dr Tadeusz Rutowski, rektor Seminarium w latach 1977–1984
 2. Bp dr Andrzej Suski, wicerektor, a następnie rektor Seminarium w latach 1985–1990

Prezesi Koła Naukowego WSD w Płocku

 1. Janusz Wiśniewski, 1990–1991
 2. Krzysztof Martwicki, 1991–1992
 3. Robert Gawdzis, 1992–1993
 4. Mirosław Milewski, 1993–1995
 5. Jarosław Kwiatkowski, 1995–1998
 6. Michał Zadworny, 1999–2002
 7. Paweł Czarnecki, 2002–2004
 8. Michał Podgórski, 2004–2006
 9. Wojciech Kućko, 2006–2008
 10. Grzegorz Zakrzewski, 2008–2010
 11. Dariusz Malczyk, 2010–2012
 12. Piotr Gadomski, 2012–2015
 13. Krzysztof Stawicki, 2015–2018
 14. Kamil Mańkowski, 2018– 2020
 15. Cezary Jasiński, 2020 – obecnie

Opiekunowie Koła Naukowego WSD w Płocku

 1. Ks. dr Henryk Seweryniak, 1990–1998
 2. Ks. dr Andrzej Kobyliński, 1998–2004
 3. Ks. dr Remigiusz Stacherski, 2004–2005
 4. Ks. dr Mirosław Milewski, 2005–2008
 5. Ks. dr Jarosław Kwiatkowski, 2008–2010
 6. Ks. dr hab. Waldemar Graczyk, 2010–2011
 7. Ks. dr Tomasz Brzeziński, 2012–2015
 8. Ks. dr hab. Sławomir Zalewski, 2016–2017
 9. Ks. dr Wojciech Kućko, 2017– obecnie

Tematy sympozjów:

 1. Któż jak Bóg? (9 – 10 lutego 1978 r.)
 2. Karność w miłości, posłuszeństwo w wolności (28 lutego – 2 marca 1979 r.)
 3. Odpowiedzialność za prawdę zdobywaną, przekazywaną, realizowaną (24 – 26 lutego 1980 r.)
 4. Jednostka a wspólnota (5 – 7 marca 1981 r.)
 5. Liturgia źródłem życia duchowego (24 – 26 lutego 1982 r.)
 6. Jedność w prawdzie i miłości – Maryja doskonały wzór (16 – 18 lutego 1983 r.)
 7. Pojednanie i pokuta (7 – 9 marca 1984 r.)
 8. Człowiek w myśli filozoficzno-teologicznej J. Maritaina (21 – 22 listopada 1985 r.)
 9. Duszpasterz doby Soboru Watykańskiego II (13 – 14 lutego 1986 r.)
 10. Eucharystia w życiu Kościoła (5 – 6 marca 1987 r.)
 11. Redemptoris Mater (18 – 19 lutego 1988 r.)
  W 1989 r. nie odbyło się sympozjum.
 12. Ewangelizacja rodziny i przez rodzinę (3 marca 1990 r.)
 13. Duchowni i świeccy – wychowanie do bycia Kościołem (22 – 24 listopada 1990 r.)
 14. Miłość – Płciowość – Celibat (14 – 16 listopada 1991 r.)
 15. Kościół i pieniądze (12 – 14 listopada 1992 r.)
 16. Kościół a liberalizm (11 – 13 listopada 1993 r.)
 17. Kościół i nauka (27 – 28 października 1994 r.)
 18. Katechizm – Katecheza – Katechizacja (16-18 listopada 1995 r.)
 19. Rabbi, gdzie mieszkasz? Wspólnoty w Kościele (11 – 13 listopada 1996 r.)
 20. Stawiać żagle Ewangelii… Ksiądz wobec wyzwań i zagrożeń współczesności (13 – 15 listopada 1997 r.)
 21. Europa 2001 – zaproszenie do odpowiedzialności (12 – 14 listopada 1998 r.)
 22. Jeśli nie wiara, to co? Jeśli nie Chrystus, to kto? Kościół katolicki w Polsce na przełomie tysiącleci (8 – 10 listopada 1999 r.)
 23. Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej „Solidarności” (9 – 11 listopada 2000 r.)
 24. Matrix i Areopag. Duchowe i moralne wyzwania świata mediów (15 – 17 listopada 2001 r.)
 25. Meandry wiary. Życie duchowe w epoce postsekularnej (7 – 9 listopada 2002 r.)
 26. Tajemnica życia. Bioetyka wobec przejawów „kultury śmierci” (13 – 15 listopada 2003 r.)
 27. Sekty – zamaskowane zniewolenie (18 – 20 listopada 2004 r.)
 28. Nowy feminizm. W nurcie nauczana Jana Pawła II (10 – 12 listopada 2005 r.)
 29. Miłosierdzie – Kościół – Polska (16 – 18 listopada 2006 r.)
 30. Radość wiary – myśląc o chrześcijaństwie jutra (8 – 9 listopada 2007 r.)
 31. Prawda Słowa i Prawda nauki wobec problemów współczesności (13 – 15 listopada 2008 r.)
 32. Idąc w stronę światła. Wiara i nauka o nieśmiertelności (12 – 14 listopada 2009 r.)
 33. Szkolnictwo kościelne w Rzeczypospolitej od XVI do XIX wieku (5 – 6 listopada 2010 r.)
 34. Kościół i Internet (17 – 18 listopada 2011 r.)
 35. Kościół wobec wyzwania nowej ewangelizacji (15 – 16 listopada 2012 r.)
 36. Nowe formy uzależnień (14 – 15 listopada 2013 r.)
 37. Miłosierdzie kluczem do nieba (13 – 14 listopada 2014 r.)
 38. Kościół – wczoraj, dziś, jutro. W 940 rocznicę powstania diecezji płockiej (18 – 19 listopada 2015 r.)
 39. Rodzina – #fascynujący projekt (14 – 15 listopada 2016 r.)
 40. Bóg – Historia – Świat. W 100. rocznicę objawień fatimskich (15 listopada 2017 r.)
 41. Św. Stanisław Kostka, patron Polski – w 100. rocznicę odzyskania niepodległości (15 listopada 2018 r.)
 42. Światła Pontyfikału… Święte płockie średniowiecze (22 listopada 2019 r.)