Rekrutacja 2023/2024

Kroki rekrutacji

Pierwszym i najważniejszym krokiem rekrutacji do Wyższego Seminarium Duchownego jest modlitwa – spotkanie z Bogiem, wzniesienie serca ku Niemu. Porozmawiaj z Nim, opowiedz Mu o swoich myślach, o swoich pragnieniach i pytaj jaką drogę przygotował dla Ciebie. 

Modlitwa o rozeznanie powołania
Stworzyłeś mnie Panie dla szczęścia. Pomóż mi je odnaleźć. Ukaż mi moją drogę życia. Spraw, abym wybrał to, co dla mnie zamierzyłeś jeszcze w łonie mej matki. Chcę być Tobie posłuszny we wszystkim. Pójdę, gdzie mnie poślesz. Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mojego dobra. Prowadź mnie po Twoich ścieżkach. Święty Stanisławie Kostko – módl się za mną!
Amen.

Po decyzji o wstąpieniu do seminarium w celu dalszego rozeznawania swojego powołania przychodzi czas na następny krok. Jest nim spotkanie z moderatorami – księżmi odpowiedzialnymi za formację klerycką. Towarzyszą oni swoim wychowankom w procesie poznawania woli Bożej. Rozmowa wstępna dotyczy m.in. życia duchowego, zaangażowania w działalność Kościoła, pasji i talentów, a także motywów, które doprowadziły kandydata do seminarium.

Zapraszamy. Czekamy na Ciebie.

Kiedy już zdecydujesz się na wstąpienie do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku prosimy o kontakt telefoniczny.

Podczas rozmowy możesz umówić się indywidualne spotkanie z jednym z przełożonych, zapytać o szczegóły rekrutacji i uzyskać szczegółowe informacje o kolejnych krokach rekrutacji.

Zadzwoń!
Telefon: 600 274 484

Zgromadź potrzebne dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do WSD w Płocku
 • Życiorys
 • Świadectwo dojrzałości w oryginale (można dostarczyć później)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Świadectwo chrztu
 • Świadectwo bierzmowania
 • Świadectwo ukończenia nauki religii
 • Opinia księdza proboszcza
 • Zaświadczenie lekarskie dla kandydata na studia
 • 5 fotografii
 • Dowód osobisty
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH:

 • 02.09. – drugi termin egzaminów wstępnych

Kandydaci przyjeżdżają danego dnia do godz. 9.00, ewentualnie dzień wcześniej do godz. 18.00 (po uprzednim zgłoszeniu). W takim przypadku nocleg i wyżywienie w seminarium.

Sposób rekrutacji – praca pisemna i rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej: LINK

Porozmawiaj o powołaniu

Wypełnij formularz kontaktowy – Twoja wiadomość trafi do osoby odpowiedzialnej za powołania w naszym Seminarium