Niedziele powołań kapłańskich w parafiach

Czym są niedziele powołań?

Do wybranych w danym roku parafii wyjeżdża tzw. grupa powołaniowa złożona zazwyczaj z dwóch kleryków, którymi opiekuje się ksiądz profesor – wykładowca w seminarium. Zadaniem takiej grupy jest przede wszystkim głoszenie Ewangelii. Klerycy prowadzą w parafii spotkania z różnymi grupami: głównie z ministrantami, młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, z członkami scholi i grupą oazową. Tematyka spotkań dotyczy zazwyczaj powołania, rozbudzania wrażliwości na Boży głos w sercu młodego człowieka, życia w seminarium, modlitwy za pomocą Pisma Świętego czy też współczesnych problemów Kościoła. Klerycy głoszą tzw. kazania powołaniowe, w których często opowiadają o swojej drodze do kapłaństwa. Przygotowują oprawę liturgiczną Mszy św., komentarze, wezwania modlitwy powszechnej, śpiewają psalm, rozdają Ciało Pańskie.
Podstawowym celem tych wyjazdów jest modlitwa o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego; modlitwa, która pozwala odkrywać młodym ludziom Chrystusowe wezwanie „Pójdź za Mną”. Ważną sprawą jest także budzenie w spotykanych ludziach wierzących świadomości wybrania ich do wielkiej przygody z Bogiem, jaką jest chrześcijaństwo. Klerycy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem Boga, opowiadają o swojej pozytywnej odpowiedzi na usłyszany głos Bożego wezwania.

Spotkajmy się!

Najbliższe wyjazdy powołaniowe

Data

Wyjazdy powołaniowe ruszą w marcu