— Konspekt-Modlitewny-Styczen-Potrzebujemy…-Swietych-Kaplanow —