Komunikaty

Komunikat Rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego

Zgodnie z dawną tradycją, począwszy od Uroczystości Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej Zielnej, przynosimy do naszych świątyń owoce Bożego błogosławieństwa, ziemi i pracy rak ludzkich. Jest to czas dziękczynienia za plony, ale też budzenia wrażliwości na potrzebę dzielenia się chlebem i dobrocią z innymi.

Zobacz więcej

Nic nie znalezłeś?

Skontaktuj się z nami!