Agendy kleryckie

KLERYCKA ASYSTA BISKUPIA

Asysta Biskupia WSD w Płocku jest jedną z najstarszych agend działających w naszym seminarium. Odkąd istnieje Seminarium, klerycy uczestniczą w Mszach świętych celebrowanych przez biskupa. Uczestnicząc w liturgii biskupiej tworzymy najbliższą asystę biskupa, wypełniając poszczególne funkcje liturgicznej służby ołtarza. Asystę tworzą klerycy z III, IV i V roku. Każdy pełni swoją funkcję przez około 2 lata, po czym przekazuje ją młodszemu koledze.

Skład Asysty Biskupiej:

Ceremoniarz biskupi ks. Dariusz Malczyk

Ceremoniarz I Piotr Jurczyński

Ceremoniarz II Szymon Kuczyński

Turyferariusz Mateusz Rzeszotarski

Ministrant I Adrian Przybyszewski

Ministrant II Tomasz Smolarczyk

Kanon Jarosław Gołaś

Mikrofon Piotr Meister

Insygniarz Jakub Ciesielski

Krótkie wyjaśnienie tego, co oznaczają nazwy poszczególnych funkcji

Krucyferariusz to osoba nosząca w procesji krzyż.
Turyferariusz podczas liturgii podaje kapłanowi trybularz do okadzenia lub sam dokonuje okadzenia, np. podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Dba również o czystość trybularza i zajmuje się rozpalaniem węgielków. Drugi ministrant to nawikulariusz. Odpowiedzialny jest za łódkę (łac. navicula), w której znajduje się kadzidło, i dba o to, aby nigdy go nie zabrakło.
Akolita I i II to ministranci ołtarza. Podczas liturgii wykonują typową posługę ministranta przy ołtarzu. W procesji noszą również świece procesyjne (tzw. akolitki).
Insygniarz – jego zadaniem jest troska o mitrę i pastorał w czasie Mszy św. podczas, której jest obecny biskup.
Ministranci kanonu i mikrofonu zajmują się przygotowaniem, podawaniem ksiąg liturgicznych oraz różnych potrzebnych tekstów (kanon) i obsługą nagłośnienia w czasie liturgii (mikrofon).
Posługa ceremoniarza ma na celu zapewnienie piękna, prostoty i porządku celebracji, szczególnie tej, której przewodniczy biskup. Ceremoniarz przygotowuje celebracje i przeprowadza je w ścisłej współpracy z biskupem oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za poszczególne jej części, zwłaszcza pod względem duszpasterskim. To zadanie spełnia właśnie ceremoniarz biskupi przy współpracy z ceremoniarzem kleryckim i pozostałymi członkami asysty biskupiej.

Do zadań Asysty Biskupiej należy

- przygotowanie liturgii Mszy świętej i posługa liturgiczna w Katedrze Płockiej w czasie liturgii, którym przewodniczy Ksiądz Biskup (np. uroczystości, święcenia itp.);
- przygotowanie liturgii Mszy Świętej i posługa liturgiczna w Seminarium podczas uroczystości, którym przewodniczy Ksiądz Biskup lub Ksiądz Rektor;
- przygotowanie nabożeństw Gorzkich Żali w Katedrze Płockiej;
- przygotowanie i prowadzenie modlitw seminaryjnych dla wspólnoty seminaryjnej (wybrane dni);